AATA HOON TERE HUZOOR

SONG: AATA HOON TERE HUZOOR

BY ERNEST MALL

 

Aata Hoon Tere Huzoor

Dekhta Tera Jalal

Saaye Main Tere Qadoos

Bas Aata Hai Khayal

Yasu Paak Hai Tu,Paak hai

Sajdon Pe Sajde Karoon

Teri Huzoori Main Jhukta Rahoon

Sajdon Pe Sajde Karoon

Aata Hoon Tere Huzoor

Dekhta Tera Jalal

 

 

Aasman Takht Tera

Dharti Hai Choki Teri

Badla Na Badle Kabhi

Esi Hai Hasti Teri

Yasu Paak Hai Tu,Paak Hai

Sajdon Pe Sajde Karoon

Teri Huzoori Main

Jhukta Rahoon

Sajdon Pe Sajde Karoon

Teri Huzoori Main 

Jhukta Rahoon

Aata Hoon Tere Huzoor

Dekhta TeraJalal

 

 

 

Hikmat Ka Banba Hai Tu

Pyar Ka Darya Hai Tu

Rehmat Ka Chasma Bhi Tu

Tufaan Main Saahil Hai Tu

Yasu Paak Hai Tu  Paak Hai

Sajdon Pe Sajde Karoon

Teri Huzoori Main

Jhukta Rahoon

Sajdon Pe Sajde Karoon

Aata Hoon  Tere Huzoor

Dekta Tera Jalal

 

Barah Hai Be EbTu

Babar Yahuda Ka Tu

Alpha Umega Bhi Tu

Man Bharosa Hai Tu

Yasu Paak Hai Tu Paak Hai

Sajdon Pe Sajde Karoon

Teri Huzoori Main

Jhukta Rahoon

Sajdon Pe Sajde Karoon

Aata Hoon  Tere Huzoor

Dekta Tera Jalal  

Saaye Main Tere Qadoos

Bas Aata Hai Khayal

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.