Prabhu Yeshu Ne

Prabhu Yeshu Ne

Prabhu  Yeshu  Ne Karam Mujh Par Kar Diya

Apne Lahu Se Kharidkar Anmol Kar Diya  {2}

Yeshu Ne  Mujhe Pita Se Mila Kar

Saari Aashisho Ka Mujhe Waaris Bana Diya {2}

 

Ch: Gaoon  Yeshu Naam Saare Gaoon Yeshu Ka Naam

Toh Gaaon  Yeshu Naam Milkar Gaaon Yeshu  Naam

 

Paapo Mein Pada Tha Shrapo Mein Tha Dooba

Masih Yeshu Ne Paapon Se Sharpose Chuda Liya

Saari Aashisho Ka Mujhe Waaris Bana Diya      {2}

 

Shaitaan Ne Chali Thi Ek Gehri Chaal

Yeshu Ne Krus Par Use Nikama Kar Diya

 

Jo paap Se Anjaan Tha Woh Krus Par Chad Gaya

Us i Krus Par Yeshu Ne Mujhe Dharmi Bana Diya   (2)

Saari Aashisho Ka Mujhe Waaris Bana Diya      {2}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.