Yeshu Sang Hai [येशु संग हैं ]

Song:Yeshu Sang Hai [येशु संग हैं  ]

Album:Khudawand tujhe barkat de

Singer:Anil Kant

 

Yeshu Sang Hai tum na daro
Saamna ab toofan ka karo
Shakti deta hai Parmeshwar
Aur dega ruhani wastar

Lahoo maas se yudh nahin hai
Yudh hai apna shaitaan se
Andhakar ke raajaon se
Aur dushton ki sena se
Dusht ke teer ko nasht karo
Saamna ab toofan ka karo

Dharmikta ka kavach pehen lo
Kamar pe rakho sacchai baandh
Sar pe hai uddhar Prabhu ka
Haathon mein hai dhaal aur talwar
Pairon se chalte jaao
Yesu ki khushkhabri do

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.