Khamosh Ho Aur Jaan Ho – Anil Kant (Lyrics)

Song:Khamosh Ho Aur Jaan lo

Album:Sab khuda ka

Singer:Anil Kant

 

 

 

Khamosh ho aur jaan lo, jaan lo khuda hai woh
Woh hi hai sabse bada baadshah kehte usko

Woh hi panah hai woh kudrat hai
Har mushkil mein woh hi madad hai
Ab mujhko kuch khuaf nahin hai
Chahe paani shor machayen
Gher le toofan duniya ko
Ik dariya hai jiski shaakhen
Uske maqdis mein jaati hain
Shehar-e- khuda hai woh na talega
Bolega jab paak yehovah kaanp uthenge saare log

 victor

www.victormusicacademy.com

Khamosh Ho Aur Jaan lo | Sab khuda ka | Anil Kant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.