Mukthi Ka Nayak Ho Album prayer Garden Ka Jay Ke Geeth By:Father Berchmans

Mukthi Ka Nayak Ho

Album prayer Garden Ka Jay Ke Geeth

By:Father Berchmans

Mukthi Ka Nayak Ho
Jai Mujhe Dhetha Hai
Mujme Me Vo Jeevith Hai
Kithne Anand Hai ………………..x 2

Main Gaathe Gaathe Rahunga
Roj Naachthe Naachthe Gavunga……………… x 2
Aur Dhodthe Dhodthe Kahunga………….. x 2
Mera Ishu Jindha Hua ………………….x 2

Mukthi Ka Nayak Ho
Jai Mujhe Dhetha Hai
Mujme Me Vo Jeevith Hai
Kithne Anand Hai …………….x 2

BGM
O Khojthe Khojthe Aaya
Mujhe Gale Lagaya Apne……………….. x 2
Mere Paapokon Ko Kshama Kiya…………………… x 2
Naye Sire Se Mujhe Banaya ………………….x 2
Mukthi Ka Nayak Ho
Jai Mujhe Dhetha Hai
Mujme Me Vo Jeevith Hai
Kithne Anand Hai…………………….. x 2

BGM

Hallilujah Amen……………….. x 4

O Prem Ke Abhishek Se
Chalatha Hai Har Dham ………………..x 2
Shethaan Ko Jeethne Ke Liye ………………..x 2
Adhikar Dhe Diya Hai …………….x 2

Mukthi Ka Nayak Ho
Jai Mujhe Dhetha Hai
Mujme Me Vo Jeevith Hai
Kithne Anand Hai …………..x 2

BGM

Laal Samuthra Ko Paar Karke
Yardhan Ko Bifaloonga ………………….x 2
Yerigo Ko Jithne Ke Liye……….. x 2
Main Thurhi Bhukthe Rahunga……………… x 2

Mukthi Ka Nayak Ho
Jai Mujhe Dhetha Hai
Mujme Me Vo Jeevith Hai
Kithne Anand Hai…………………….. x 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.