Antim Yug Ke Hum Vishvashi Hain

                 Antim Yug Ke

            Hum Vishvashi Hain

 

Antim yug ke hum vishvasi hain

Aatma ka abhishek paaye huyein hain

Yeshu humari pehchan hain

Yeshu ki hum jeewit kalisiya hain

Adholok ke fatak  hum par prabal na honge

Shaitan humko kabhi chhu nahi sakega , haan…………..

Hum yeshu ki jeewit kalisiya hain

Kalisiya hain hum kalisiya hain

 

  1. Prabhu ke pavitra mandir hain

Pavitra aatma hum mein vaas karta hain

Hum jaha bhi jaate yeshu sath aata hain

Hum chalte phirte jeewit kalisiya hain

 

  1. Andhakaar mein hum jyoti hain

Nirasha mein hum aasha hain

Bhatke huo ko raah dikhate hain

Sabse hum pyar karte hain  …………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.