Aao hum milke kare

Aao hum milke kare

 

Aao hum milke kare

Aaradhana srushthikarta ki

Gaaye hum sare man se

Mahima ke geet ……….2

Jisne bachaya humko khun bahakar

Jaan dekar

Ab aao saare man se stuti kare uski….

Srusthi kare uski

Wo hi hain khuda jisne paayi mrutyu pe jay

Uski mahima saari srusthikarta  rahein  ….

Aao hum milke kare ………

Wo hi hain mahan jo yogya hain sare aadar ke

Uski daya hum par rahe sada ………………vo…vo..vo…………..

Asimit pyaar uska anant wada uski

Avarnit he uski rachana ……………4

VO hi hain khuda jisne paayi mrutyu pe jay

Uski mahima saari srusthi karta rahe

VO hi hain mahan jo yogya hain aadara ke

Uski daya hum par rahe sada……….

 

 

v