AASMA SE UNCHA

AASMA SE UNCHA

 

Aasma se uncha, rahne wale kudha

Karte hai teri bhakti, karte hai teri prashansa

 

Ho teri ashish ham par aur tera dhyan ho

Raah mile jivan ki sabko,dill me tera naam ho

 

Aaye hai dar pe, hum sab tere,

Khali na jayenge kabhi

Bhakti, mukti, Shakti,

Jyoti tujhse payenge masih

 

Kar khata ab maaf sari,

Jo hui hamse khuda

 

 

Na kare lalach kisi ki,

raah nayi sabko bata

source for Christian Media

AASMA SE UNCHA

AASMA SE UNCHA

Aasma se uncha,rahne wale kudha
Karte hai teri bhakti,karte hai teri prashansa

Ho teri ashish ham par aur tera dhyan ho
Raah mile jivan ki sabko,dill me tera naam ho

Aaye hai dar pe,hum sab tere,
Khali na jayenge kabhi
Bhakti,mukti,shakti,
Jyoti tujhse payenge masih

Kar khata ab maaf sari,
Jo hui hamse khuda
Na kare lalach kisi ki,
raah nayi sabko bata