Tu Hai Yaha (Ashish De) lyrics Chords

Song:-Tu Hai Yaha

Album :-Ashish De

Singer :- Ps Anthony Raj & Br Joseph Raj

A——————–E——————–

Tera utna baitha tere logo mai hai

F#m—————-E———–D——–A

Tere chalna phirna tere logo me hai  (2)

A———————E———————–

Tera utna baitha tere logo mai hai

F#m—————-E———–D——–A

Tere chalna phirna tere logo me hai  (2)

A—————C# /A————– F#m—D—E——A

Tu hai yaha ,  tu hai yaha , tu hai yaha , tu hai yaha

 

A————— A————— C# -/– F#m———D—E——-A

Yeshu hai yaha , yeshu hai yaha , yeshu hai yaha , yeshu hai yaha

 

 

A——-E————–D———–A

Jaha tu hota hai changai hoti hai

F#m ——-E———D———–A

Jaha tu hota hai rehai hoti hai

A——-E————–D—————–A

Jaha tu hota hai waha mukti hoti hai

F#m ——-E———D———–A

Jaha tu hota hai bhali hoti hai

 

A——————- F#m—————

Ab tu yaha hai changai yaha hai

A——————- F#m—————

Ab tu yaha hai rehai yaha hai

A————E—————-D——-

Ab tu yaha hai to swarg yaha hai

A————E—————-D——-

Ab tu yaha hai to swarg yaha hai

 

Tu hai yaha ,  tu hai yaha , tu hai yaha , tu hai yaha

 

Yeshu hai yaha , yeshu hai yaha , yeshu hai yaha , yeshu hai yaha

 

 

 

A——-E————  —-D———–A

Jaha tu hota hai kushali hoti hai

F#m ——-E———D———–A

Jaha tu hota hai azadi  hoti hai

A——-E————–D—————–A

Jaha tu hota hai waha sarmath  hoti hai

F#m ——-E———D———–A

Jaha tu hota hai bharpuri hoti hai

 

A——————- F#m—————

Ab tu yaha hai Kushali yaha hai

A——————- F#m—————

Ab tu yaha hai Aazadi yaha hai

A————E—————-D——-

Ab tu yaha hai to sarmath  yaha hai

A————E—————-D——-

Ab tu yaha hai to swarg yaha hai

 

A—————C# /A————– F#m—D—E——A

Tu hai yaha ,  tu hai yaha , tu hai yaha , tu hai yaha

 

A————— A————— C# -/– F#m———D—E——-A

Yeshu hai yaha , yeshu hai yaha , yeshu hai yaha , yeshu hai yaha

 

www.victormusicacademy.com