Apostle Creed प्रेतांचा मतांगीकार

प्रेतांचा मतांगीकार

 

 

सर्वसमर्थ देव जो पिता,

आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्नकर्ता  त्यावर मी विश्वास ठेवतो.

आणि यीशु ख्रिस्त त्याचा एकुलता एक पुत्र,

आत्मा प्रभू,

जो पवित्र आत्माच्याद्वारे गर्भरूप झाला,

कुमारी मरिया हिजपासून जन्मास आला,

पंतय पिलाताच्या वेडी ज्याने दुःख भोगिले,

ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले,

जो अधोलोकांत उतरला,

तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातुन पुन्हा उठला,

स्वर्गात चढला,

आणि पित्याच्या उजवीकडे बसला आहे,

तेथून जिवंतांचा आणि मेलेल्यांचा न्याय करायला जो

पुन्हा येणार आहे त्याजवर मी विश्वास ठेवतो

आणि पवित्र आत्मा, सार्वत्रिक मंडळी,

संताची सह्भागीता,

पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालीन जीवन

यांवर मी विश्वास ठेवितो.

आमीन ।

प्रेतांचा मतांगीकार

प्रेतांचा मतांगीकार

सर्वसमर्थ देव जो पिता,
आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्नकर्ता त्यावर मी विश्वास ठेवतो.
आणि यीशु ख्रिस्त त्याचा एकुलता एक पुत्र,
आत्मा प्रभू,
जो पवित्र आत्माच्याद्वारे गर्भरूप झाला,
कुमारी मरिया हिजपासून जन्मास आला,
पंतय पिलाताच्या वेडी ज्याने दुःख भोगिले,
ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले,
जो अधोलोकांत उतरला,
तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातुन पुन्हा उठला,
स्वर्गात चढला,
आणि पित्याच्या उजवीकडे बसला आहे,
तेथून जिवंतांचा आणि मेलेल्यांचा न्याय करायला जो
पुन्हा येणार आहे त्याजवर मी विश्वास ठेवतो
आणि पवित्र आत्मा, सार्वत्रिक मंडळी,
संताची सह्भागीता,
पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालीन जीवन
यांवर मी विश्वास ठेवितो.
आमीन ।