Dil Mera Dhak dhak Hain Dhadakta | Hindi Christian Song Lyrics

                Dil Mera

                 Dhak dhak Hain Dhadakta

 

Dil mera dhak dhak hain dhadakta har samay yeshu tere liye

Tere liye tere liye har samay yeshu tere liye

 

  1. Samarth se bhar de prabhu aananad se bhar de prabhu

Aatma se bhar kar vachan sunaau prabhu

Har samay yeshu tere liye

 

  1. Shakti se bhar de prabhu

Shanti se bhar de prabhu

Aatma  se bhar de kar geet gaau prabhu

Har samay yeshu tere liye

 

  1. Samarth se bhar de prabhu aatma se bhar de prabhu

Vachan ke anusaar jeewan bitaau prabhu

Har samay yeshu tere liye