गाऊंनी स्तुति [ Gaauni Stuti ] Guitar , Keyboard Choards

Song:  गाऊंनी स्तुति  [Gaauni Stuti ] 

 

 

Gm……………………………

गाऊंनी स्तुति  प्रभु ख्रिस्ताची

F……………..D#………..Gm……………………

आनंदे नाचूनी गाऊया ………………४

Gm…Bb…F…Gm

हालेलुयाह …………………..

…..Gm…………………………………….…F…………………

1.येशु ची प्रीति किती महान माझ्या पापा

……………Gm………………………………………………..

साठी केले बलिदान …………२

…..Gm…………………………………F………………………..

येशु ची प्रीति किती महान माझ्या पापा

………….Gm………………………………………………..

साठी केले बलिदान

हालेलुयाह ……………………….

२.येशु चे रक्त किती महान

पापच्या खात्यातून सोडविते

३. येशु चे शक्ति किती महान

 शैताने वारेतुन सोडविते ………………