Stuti Gao Stuti (Sing His Praises)

Stuti, Gao Stuti (Sing His Praises)
Yeshu tera naam mahan hai
Teri samarth ka koi naap nahi
Kaise teri yojna lajavab
Yeshu tuz par ye dil hai fida

Stuti, gaao stuti
Us prabhu ki
Jiski koi tulna nahi
Aajad, aatma ki
Paye hai
To gayenge

Tune muzko naya jeevan diya
Patthar dil nikal kar maas diya
Tere naam ko gaurav mile sada
Yeshu, meri stuti par bas ja

Stuti, gaao stuti
Us prabhu ki
Jiski koi tulna nahi
Aajad, aatma ki
Paye hai
To gayenge

| Raaja Hai Mahaan | Sheldon Bangera