आम्ही आभारी मंहतो यिशुला [ Aamhi Abhari Mahnto Yeshula]

Song: आम्ही आभारी मंहतो यिशुला [ Aamhi Abhari Mahnto  Yeshula]

G……………D…………………………………….

आम्ही आभारी मंहतो यिशुला…………………..२

……………..G… …D…….C…………D………G………………..

आम्ही आभारी रे आभारी मंहतो यिशुला

………………..G…………C……..D…………G………………….

१.मला खायाला पियाला यिशुने दिले

…….G……..C…………D………G…………………..

रहायला जागा यिशुनी दिले

आम्ही आभारी ……………………………….

२.मला गुन्हाची माफ़ी यिशुनी दिले

नए जीवन यिशुनी दिले

आम्ही आभारी …………………………….