Masih Jeewan Mein [Gm] | Hindi Christian Song Lyrics

Masih Jeewan Mein    [Gm]

 

Masih Jeewan Mein Prem Sabse Bada Hain

Prem nahi to sab kuchh bekaar hain

Prem dayalu hain prem krupalu hain

Prem dhirajvant hain , prem sacchayi hain , prem bhalayi

Prem sabse bada hain ……………………………………

 

  1. Prem sabse bada hain

Bura nahi manta hain , burayi nahi karta hain

Daah nahi karta hain kukarma nahi karta hain

 

  1. Prem Sabse bada hain

Apni bhalayi nahi chahta hain

Apni badayi nahi karta hain

Sab baatein sah leta hain

Sada aanandiit rahta hain ……………..